Keistimewaan Anggota

Koperasi Kumpulan Johor Corporation Berhad menawarkan pelbagai faedah kepada anggota yang mendaftar sebagai anggota Koperasi:-

1.  Pembiayaan patuh syariah

  • Menawarkan Pembiayaan kebajikan-i (Al-Qard) RM1,000
  • Menawarkan Pembiayaan Peribadi-i ( Tawarruq) RM2,000 - RM200,000 ( 5.5 - 6.0% )
  • Menawarkan Pembiayaan Peribadi-i ( Khas) RM2,000 - RM10,000 (6.0 - 6.5%)
  • Menawarkan pembiayaan  Am- i (Murabahah) RM1,000-RM20,000 (6%) ( Deposit rumah, Umrah, Pendidikan, Perayaan )

2. Pembiayaan melalui MBSB

  • Anggota boleh mendapatkan pembiayaan  melalui MBSB

3. Pulangan berbentuk dividen & penyimpanan jangka panjang

  • Menawarkan pulangan dividen tahunan ke atas modal syer & caruman dengan kadar yang kompetitif.
  • Caruman bulanan,modal syer dan dividen dikembalikan kesemuanya selepas tidak menjadi Anggota Koperasi (penyimpanan jangka panjang)

4. Kursus

  • Menawarkan kursus Anjuran Maktab Koperasi MalaysiaHUBUNGI KOPJCORP