Pembiayaan Takaful dan Cukai Jalan-i

Pembiayaan Takaful merupakan pembiayaan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memberi bantuan kewangan kepada anggota yang ingin membeli takaful dan membayar cukai jalan.

Antara perkara menarik yang ditawarkan melalui pembiayaan ini adalah:

 Jumlah ditawarkan   Bergantung jumlah takaful dan cukai jalan yang dibeli atau dibayar 
 Jumlah maksima  RM10,000 
 Kadar keuntungan           6 peratus
 Tempoh bayaran balik   12 bulan
 Cara bayaran balik  Melalui potongan gaji 
 Fi proses  RM50 hingga RM100 
 

Pembiayaan ini boleh diberikan kepada anggota Koperasi tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 Telah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 6 bulan 
 Telah membayar Modal Syer sebanyak RM100.00
 Telah mencarum dalam Modal Syer sekurang-kurangnya

HUBUNGI KOPJCORP