Objektif Penubuhan Koperasi

Selaras dengan penubuhannya, KOPJCORP berwawasan menjadi sebuah entiti bisnes yang menjana keuntungan bagi menyalurkan manfaat dan faedah kepada anggotanya. Tertakluk kepada peruntukan Undang-Undang Kecil Koperasi Kumpulan Johor Corporation Berhad, Akta Koperasi 1993 (Akta 502), Garis panduan serta Peraturan-Peraturan, Koperasi ditubuhkan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti berikut :-


i. Menjalankan aktiviti berkaitan kredit patuh syariah secara efisien
ii. Menguruskan kewangan dan tadbirurus syarikat dengan telus dan cekap
iii. Meningkatkan prestasi kewangan melalui strategi-strategi bisnes teras yang telah dirancangkan
iv. Pulangan dalam bentuk dividen dan manfaat kepada anggota

HUBUNGI KOPJCORP