Organisasi

Carta Organisasi KOPJCORP

   

Ahli Lembaga KOPJCORP

 

Jawatan                               Nama                             
Pengerusi                             Mohd Nordin Jamaludin
Naib Pengerusi  Amran Zakaria
Bendahari  Mohd Bahrin Bakori @ Bakri
Setiausaha
 Rohaya Jaafar
Ahli Lembaga 
 Tuan Haji Khairun Ahmad
Ahli Lembaga
 Wan Nizam Wan Omar

HUBUNGI KOPJCORP