Pembiayaan Peribadi-i

Pembiayaan Peribadi-i (Tawarruq) ini bertujuan menyediakan kemudahan bagi anggota koperasi dari kumpulan Johor Corporation bagi mendapatkan pembiayaan untuk kegunaan peribadi di mana had pembiayaan adalah bermula dari RM2,000.00 sehingga RM200,000.00.

Antara perkara menarik yang ditawarkan melalui pembiayaan ini adalah:

Jumlah ditawarkan  Minima     : RM2,000 hingga; 
Maksima  : RM200,000 
Kadar keuntungan 5.5% bagi tempoh bayaran 1 hingga 3 tahun
6.0% bagi tempoh bayaran 4 hingga 10 tahun 
Tempoh bayaran balik  1 hingga 10 tahun (bagi anggota pekerja yang berjawatan tetap)
Mengikut tempoh baki kontrak (bagi anggota pekerja yang berjawatan kontrak)
Cara bayaran balik Melalui potongan gaji 
Fi proses RM100   : Bagi semua jumlah pembiayaan
Penjamin 1 penjamin diperlukan bagi setiap permohonan 
Perlindungan Takaful Pembiayaan yang diluluskan akan dilindungi takaful sekiranya berlaku kes kematian atau kecacatan kekal kepada pemohon
Kelulusan Kelulusan adalah tertakluk kepada AJK Pembiayaan Pembiayaan ini boleh diberikan kepada anggota Koperasi tertakluk kepada syarat-syarat  berikut:

Telah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 6 bulan
Telah membayar Modal Syer sebanyak RM100.00
Telah mencarum dalam Modal Yuran sekurang-kurangnya enam (6) bulan iaitu [RM30.00 (minima) x 6 bulan] yang berjumlah RM180.00
Telah berkhidmat dalam Johor Corporation atau syarikat dalam kumpulan sekurang-kurangnya satu tahun
Berkemampuan, iaitu potongan dalam penyata gaji tidak melebihi enam puluh peratus daripada jumlah  pendapatan dan mengikut kelayakan Credit Rating
Baki gaji setelah ditolak bayaran balik pembiayaan perlulah tidak kurang dari RM1,000.00
Tiada tunggakan pada laporan kredit; kelulusan boleh dipertimbangkan oleh pihak pengurusan sekiranya mempunyai tunggakan

Kalkulator Pembiayaan Peribadi-i - muat turun
Borang Pembiayaan Peribadi-i - muat turun


HUBUNGI KOPJCORP