Pembiayaan Peribadi-i (Khas)

Pembiayaan Peribadi-(Khas) ini bertujuan menyediakan kemudahan bagi anggota koperasi dari kumpulan Johor Corporation bagi mendapatkan pembiayaan untuk kegunaan peribadi dengan kelulusan yang cepat.

Antara perkara menarik yang ditawarkan melalui pembiayaan ini adalah:

Jumlah ditawarkan Minima: RM2,000 hingga;
Maksima : RM10,000
Kadar keuntungan 6.0% bagi tempoh bayaran 1 hingga 3 tahun
6.5% bagi tempoh bayaran 4 hingga 6 tahun
Tempoh bayaran balik 1 hingga 6 tahun (bagi anggota pekerja yang berjawatan tetap)
Mengikut tempoh baki kontrak (bagi anggota pekerja yang berjawatan kontrak)
Cara bayaran balik Melalui potongan gaji
Fi proses RM100: Bagi semua jumlah pembiayaan
Penjamin 1 penjamin diperlukan bagi setiap permohonan
Perlindungan Takaful Pembiayaan yang diluluskan akan dilindungi takaful sekiranya berlaku kes kematian atau kecacatan kekal kepada pemohon
Kelulusan Kelulusan adalah tertakluk kepada AJK Pembiayaan


Pembiayaan ini boleh diberikan kepada anggota Koperasi tertakluk kepada syarat-syarat  berikut:

Telah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 6 bulan
Telah membayar Modal Syer sebanyak RM100.00
Telah mencarum dalam Modal Yuran sekurang-kurangnya enam (6) bulan iaitu [RM30.00 (minima) x 6 bulan] yang berjumlah RM180.00
Telah berkhidmat dalam Johor Corporation atau syarikat dalam kumpulan sekurang-kurangnya satu tahun
Berkemampuan, iaitu potongan dalam penyata gaji tidak melebihi enam puluh peratus daripada jumlah pendapatan dan mengikut kelayakan Credit Rating
Baki gaji setelah ditolak bayaran balik pembiayaan perlulah tidak kurang dari RM1,000.00
Tiada tunggakan pada laporan kredit; kelulusan boleh dipertimbangkan oleh pihak pengurusan sekiranya mempunyai tunggakan

Kalkulator Pembiayaan Peribadi-i Khas - muat turun
Borang Pembiayaan Peribadi-i Khasmuat turun

HUBUNGI KOPJCORP