Pajakkan & Penyewaan Tanah

Koperasi Kumpulan Johor Corporation Berhad melaksanakan bisnes pajakan tanah seperti berikut:,
  • PLO 375 - Petron Malaysia Berhad
  • PLO 215  - Petron Malaysia Berhad
  • PLO 386  - Prestasi Flour Mills
  • PLO 21    - Penyewaan tanah kepada Linde

HUBUNGI KOPJCORP